Saltar al contenido

Solarpunk Manifestosu (Turkish)

Solarpunk

Çeviren: Şahin Davoodian

Son 10+ yılda birçok kişi Solarpunk hakkında yazdı. Çoğunlukla 2014’ten sonra. 

Tür henüz net olarak tanımlanmamıştır.

Bu Solarpunk Manifestosu, birçok kişi tarafından yazılmış solarpunk hakkındaki fikirlerin yaratıcı bir
yeniden uyarlamasıdır. Bu fikirler esas olarak Solarpunk’ta bulunabilir: bir başvuru kılavuzu burada
bulunabilir ve Solarpunk: Notes to a Manifesto by Adam Flynn’de buradan ulaşılabilir.

Solarpunk Manifestosu

Solarpunk, spekülatif kurgu, sanat, moda ve aktivizmde “sürdürülebilir bir medeniyet neye benziyor ve
oraya nasıl gidebiliriz?” Sorusunu yanıtlamaya ve somutlaştırmaya çalışan bir harekettir.

Solarpunk’ın estetiği pratik olanı güzelle, iyi tasarlanmış olanı yeşil ve bereketli ile, parlak ve renkli olanı
topraktan gelen ve sağlam olanla birleştiriyor.

Solarpunk ütopik, sadece iyimser veya daha iyi bir dünyaya giden yolda verilen mücadelelerle ilgili
olabilir , ama asla distopik olamaz. Dünyamız felaketle çalkalanırken, sadece uyarılara değil, çözümlere
de ihtiyacımız var.

Fosil yakıtlar olmadan gelişmek, sahte kıtlığı ve sahte bolluğu desteklemek yerine gerçek kıtlığı adil bir
şekilde yönetmek ve bolluğu paylaşmak, birbirimize ve paylaştığımız gezegene karşı daha nazik olmak
için olan çözümlere ihtiyacımız var.

Solarpunk aynı anda geleceğin bir vizyonu, özenli ve düşünceli bir provokasyon, bir yaşam tarzı ve
düşlenilen geleceğe ulaşmak için bir dizi ulaşılabilir öneridir.

 1. Biz solarpunklarız çünkü iyimserlik elimizden alındı ve onu geri almaya çalışıyoruz.
 2. Biz solarpunklarız çünkü diğer seçenekler inkar ya da umutsuzluktur.
 3. Özünde Solarpunk, insanlığın başarabileceklerinin en iyisini somutlaştıran bir gelecek vizyonudur: insanlığın kendisini doğanın bir parçası olarak gördüğü ve temiz enerjinin fosil yakıtların yerini aldığı kıtlık sonrası, hiyerarşi sonrası, kapitalizm sonrası bir dünya.
 4. Solarpunk’taki “punk” isyan, karşı kültür, kapitalizm sonrası, sömürgecilikten arınma ve coşku ile ilgilidir. Giderek daha korkutucu bir yöne giden ana akımdan farklı bir yöne gitmekle ilgilidir.
 5. Solarpunk bir sanat ve edebiyat türü olduğu kadar bir harekettir: Bu sadece hikayelerle ilgili değil, aynı zamanda oraya nasıl ulaşabileceğimizle de ilgili.
 6. Solarpunk çeşitli taktikleri benimser: solarpunk yapmanın tek bir doğru yolu yoktur. Bunun yerine, dünyanın dört bir yanından çeşitli topluluklar, adı ve fikirleri benimser ve kendi kendine yeten devrimin küçük yuvalarını inşa eder.
 7. Solarpunk, olası bir geleceği tanımlamak için değerli yeni bir bakış açısı, bir paradigma ve bir kelime dağarcığı sağlar. Solarpunk, retrofütürizmi benimsemek yerine tamamen geleceğe bakıyor. Alternatif bir gelecek değil, olası bir gelecek.
 8. Fütürizmimiz, siberpunk gibi nihilist değildir ve steampunk’ın potansiyel olarak yarı-gerici eğilimlerinden kaçınır: yaratıcılık, üretkenlik, bağımsızlık ve toplulukla ilgilidir.
 9. Solarpunk, çevresel sürdürülebilirliği ve sosyal adaleti vurgular.
 10. Solarpunk, hayatı şu anda bizim için ve ayrıca bizi takip eden nesiller için daha harika hale getirmenin yollarını bulmakla ilgilidir.
 11. Geleceğimiz, halihazırda sahip olduklarımızı yeniden tasarlamayı ve yeni şeyler yaratmayı içermelidir. “Akıllı şehirlerin” akıllı vatandaşlar lehine çöpe atıldığını hayal edin.
 12. Solarpunk, siyasetin ve bilim kurgunun birbirleri üzerindeki tarihsel etkisini tanır.
 13. Solarpunk, bilim kurguyu sadece eğlence olarak değil, bir aktivizm biçimi olarak kabul eder.
 14. Solarpunk, ölmekte olan bir dünya, zengin ve fakir arasında aşılmaz bir uçurum ve şirketler tarafından kontrol edilen bir toplum senaryolarına karşı çıkmak istiyor. Yüzlerce yıl sonra değil, yakın bir gelecekte.
 15. Solarpunk, gençlik üreten kültür, yerel çözümler, yerel enerji şebekeleri, otonom işleyen sistemler yaratma yolları hakkındadır. Bu dünyayı sevmekle ilgili.
 16. Solarpunk kültürü tüm kültürleri, dinleri, yetenekleri, biyolojik cinsiyetleri, toplumsal cinsiyetleri ve cinsel kimlikleri içerir.
 17. Solarpunk, insanlığın sadece hoşgörüyü değil, aynı zamanda daha kapsamlı bir şefkat ve kabulüde kucaklayan bir sosyal evrime ulaşması fikridir.
 18. Solarpunk’ın görsel estetiği açıktır ve gelişmektedir. Mevcut haliyle, aşağıdakilerin bir karışımıdır:
  1. 1800’lerin yelken yaşı/sınır yaşamı (ancak daha fazla bisikletle)
  2. Mevcut altyapının yaratıcı bir şekilde yeniden kullanımı (bazen kıyamet sonrası, bazen şimdiki zaman tuhaf)
  3. Uygun teknoloji
  4. Art Nouveau
  5. Hayao Miyazaki
  6. Batı dışı dünyadan Jugaad tarzı yenilik
  7. Basit çıktılara sahip yüksek teknolojili ile elde edilen gelir.
 19. Solarpunk, Yeni Şehircilik veya Yeni Yayacılık ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine göre inşa edilmiş bir gelecekte kurulmuştur.
 20. Solarpunk, diğer şeylerin yanı sıra farklı teknolojiler kullanarak güneş enerjisi kazanımı için yaratıcı bir şekilde uyarlanmış yapılı bir ortam öngörür. Amaç, kendi kendine yeterliliği ve doğal sınırlar içinde yaşamayı teşvik etmektir.
 21. Solarpunk’ta gezegenimizin yavaş yavaş yok edilmesini durdurmak için tam zamanında geri çekildik. Gezegenimizin bir parçası olarak yaşam koşullarımızı iyileştirmek için bilimi akıllıca kullanmayı öğrendik. Artık efendi değiliz. Biz bakıcıyız. Biz bahçıvanız.
 22. Solarpunk:
  1. çeşitlidir
  2. maneviyat ve bilimin bir arada var olması için yer var
  3. güzeldir
  4. gerçekleşebilir. Hemen Şimdi

Solarpunk toplumu

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.