Saltar al contenido

Solarpunkový manifest (Slovensky)

Solarpunk

Preložila Svetlana Bardos

Za posledných viac ako 10 rokov písalo o Solarpunku veľa ľudí. Najviac však po roku 2014.

Solarpunk ako žáner nemá jasnú definíciu.

Tento Solarpunkový manifest vznikol tvorivým prepisom a úpravou teorií viacerých ľudí, ktorí o Solarpunku napisali. Väčšinu týchto teórií môžete nájsť v Solarpunk: a reference guide, ktorý nájdete tu a v Solarpunk: Note towards a Manifesto, ktorý napísal Adam Flynn a nájdete ho tu.

Solarpunkový manifest

Solarpunk je hnutie vo fantastickej literatúre, taktiež v umení, štýle a spôsobe života. Zaoberá sa predstavami o budúcnosti a hľadá odpoveď na otázku, čo to je udržateľná spločnosť a ako ju
môžeme vytvoriť.

Pôsobivosť Solarpunku je v prepojení funkčnosti a krásy, jedninečného dizajnu s bujnou zeleňou, žiarivej mnohofarebnosti s masívom a zemitosťou.

Solarpunk môže byť utopický, nadšený, alebo sa zaoberajúci sa riešením problémov na ceste k lepšiemu svetu, ale nikdy nie je dystopický. Ako sa naša spoločnosť rúti do krízy, potrebujeme
riešenia, nie ďalšie varovania. Potrebujeme riešenia ako žiť bez používania fosílnych palív, spravodlivo zvládnuť nedostatok a hojnosť namiesto vyvolávania umelého nedostatku a umelej hojnosti, ako byť ohľaduplný jeden k druhému a k planéte, na ktorej spolu žijeme.

Solarpunk v sebe zahŕňa určitú predstavu o budúcnosti, zmysluplnú provokáciu, spôsob života ako aj realizovateľné návrhy ako túto budúcnost uskutočniť.

 1. Sme solarpunkermi pretože nám vzali optimizmus a my sa ho snažíme získať späť.
 2. Sme solarpunkermi pretože jediná iná možnosť je popieranie reality alebo beznádej.
 3. Vo svojej podstate Solarpunk je vízia budúcnosti predstavujúca to nejlepšie čo môže ľudstvo dosiahnuť: koniec nedostatku, koniec hierarchie, koniec kapitalizmu, svet kde je ľudské
  pokolenie súčasťou prírody a čistá energia nahradí fosílnu.
 4. V slove Solarpunk časť “punk” predstavuje nesúhlas a protest proti dominantnej kultúre, postapitalizmus, dekolonializmus a entuziazmus. Solarpunk má opačný trend ako hlavný konformný prúd, ktorý sa uberá stále horším smerom.
 5. Solarpunk je hnutie a zároveň žáner. Nie sú to len napísané príbehy, ponúka aj metódy ako zmeny uskutočniť.
 6. Solarpunk zahŕňa veľa rôznych taktík. Neexistuje len jediný spôsob ako žiť Solarpunk. Skupiny ľudí po celom svete budú pod menom Solarpunk vytvárať sebestačné reformované spoločenstvá vybudované podľa ideí tohto hnutia.
 7. Solarpunk poskytuje unikátnu perspektívu, model a slovnú zásobu, ktorou sa dá opísať možná budúcnosť. Solarpunk sa nezaujíma o retrofuturizmus, zameriava sa úplne na budúcnosť
  ako takú. Koncentruje sa nie na možnú, ale na uskutočniteľnú budúcnosť.
 8. Náš futurizmus nie je nihilistický ako kyberpunk a vyhýba sa steampunkovým kvázi reakčným tendenciám. Solarpunk je o vynaliezavosti, nezávislosti, pospolitosti a potrebe mladých ľudí
  prispieť k životu nasledujúcich generácií.
 9. Solarpunk dáva dôraz na udržateľnosť životného prostredia a sociálnu spravodlivosť.
 10. Solarpunk nachádza spôsoby ako vytvoriť lepší svet nielen teraz pre nás, ale aj pre nasledujúce generácie.
 11. Naša budúcnosť musí zahŕňať opätovné používanie vecí a vytváranie nových predmetov z už existujúcich. Predstavte si vzdať sa idey inteligentných miest v prospech idey inteligentného
  občianstva.
 12. Solarpunk uznáva historický vplyv sci-fi na politiku a naopak.
 13. Solarpunk uznáva sci-fi nielen ako zábavu ale aj ako aktivizmus.
 14. Solarpunk sa chce aktívne postaviť voči scenárom umierajúcej Zeme, neprekonateľným rozdielom medzi bohatými a chudobnými a proti spoločnosti kontrolovanej korporáciami. Nie za stovky rokov, ale teraz,v blízkej budúcnosti.
 15. Solarpunk zahŕňa makers kultúru mladých ľudí, zastáva riešenia na báze lokálnych špecifík, využívanie miestnych zdrojov energie či vytváranie samostatne fungujúcich spoločností. Hlavné
  je mať rád tento svet.
 16. Solarpunk zahŕňa všetky kultúry, náboženstvá, ľudí rôznych schopností, sexuálnej orientácie, pohlavia, sexuálnej identity.
 17. Koncept Solarpunku spočíva v ľudstve, ktoré v sociálnom vývoji dosiahne nielen toleranciu, ale vysoký stupeň porozumenia a akceptácie.
 18. Vizuálny prejav solarpunku je otvorený a vyvýjajúci sa.
  V súčasnosti je to zmes:
  1. storočie, doba plachetníc/života v
  nedotknutej prírode (ale s viac bicyklami)
  2. tvorivé prepoužitie existujúcej infraštruktúry (niekedy
  post-apokalyptické, niekedy novodobo-podivné).
  3. primerané pracovné postupy
  4. Art Noveau
  5. Hayao Mizazaki
  6. inovácie z iného ako západného sveta v štýle Jugaad.
  7. pokročilá technika ako základ (backend) s jednoduchým, elegantným výsledkom.
 19. Solarpunk je zasadený do budúcnosti podľa princípov Nového urbanizmu, Nového pedestrianizmu a udržateľnosti životného prostredia.
 20. Predstava Solarpunku je vybudovanie prostredia prispôsobeného na využívanie slnečnej energie, okrem iného aj používanie alternatívnych technológií. Cieľom je podporiť samostačnosť a život v súlade s prírodou.
 21. V Solarpunku sme pochopili, že teraz je posledná možnosť, aby sme zastavili pomalý zánik našej planéty. Vieme ako rozumne používať vedu na zlepšenie životných podmienok. Nie sme viac vládcovia. Sme opatrovatelia. Sme záhradníci.
 22. Solarpunk je:
  1. rôznorodý
  2. dáva priestor koexistencii duchovna a vedy
  3. je nádherný
  4. uskutočniteľný. Práve teraz.

Spoločnosť Solarpunk

Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod a Medzinárodná licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.