Saltar al contenido

Solarpank Manifest (Srpski)

Solarpank

Prevela Marina C.

Mnogi su pisali o Solarpanku tokom poslednjih 10 i više godina. Naročito posle 2014-e. Žanr još uvek nije jasno definisan. Ovaj Solarpank Manifestje kreativna readaptacija ideja solarpanka pisanih od stane mnogih ljudi. Ove ideje se uglavnom mogu naći u Solarpunk: a reference guide (Solarpank: referentni vodič) koji se može naći ovde i u Solarpunk: Notes towards a Manifesto (Solarpank: Beleške prema Manifestu) od Adam-a Flynn-a, može se naći ovde.

Solarpank Manifest

Solarpank je pokret u spekulativnoj fikciji, umetnosti, modi i aktivizam koji se trudi da dâ odgovor i utelovi pitanje “Kako izgleda održiva civilizacija, i kako možemo stići do nje?”

Estetika solarpanka spaja praktično sa lepim, dobro osmišljeno sa zelenim i bujnim, svetlo i živopisno sa zemljanim i čvrstim.

Solarpank može biti utopijski, samo optimističan, ili zabrinut borbama na putu ka boljem svetu, ali nikada distopijski. Dok se naš svet komeša sa katastrofom, potrebna su nam rešenja, ne samo upozorenja.

Rešenja da napredujemo bez fosilnih goriva, da na pravičan način upravljamo pravom oskudicom i delimo u izobilju umesto da podržavamo lažnu oskudicu i lažno izobilje, da budemo ljubazniji jedni prema drugima i prema planeti koju delimo.

Solarpank je ujedno vizija budućnosti, promišljena provokacija, način života i skup ostvarivih predloga da se do tamo stigne.

 1. Mi smo solarpankeri zato što je optimizam otet od nas i mi pokušavamo da ga vratimo.
 2. Mi smo solarpankeri zato što su jedine druge opcije poricanje i očaj.
 3. U svojoj srži, Solarpank je vizija budućnosti koja oličava ono najbolje što čovečanstvo može postići: svet nakon oskudice, nakon hijerarhije, nakon kapitalizma gde čovečanstvo vidi sebe kao deo prirode i gde čista energija zamenjuje fosilna goriva.
 4. “Pank” u Solarpanku je pobuna, kontrakultura, post-kapitalizam, dekolonijalizam i entuzijazam. On je kretanje u pravcu suprotnom od mejnstrima, koji sve više ide u zastrašujućem smeru.
 5. Solarpank je pokret koliko je i žanr: ne radi se samo o pričama, već i o tome kako da ih ostvarimo.
 6. Solarpunk obuhvata raznolikost načina: ne postoji samo jedan pravi način solarpanka. Umesto toga, razne zajednice širom sveta usvajaju ime i ideje, i grade mala gnezda samoodržive revolucije.
 7. Solarpank pruža novu, dragocenu, prerspektivu, paradigmu i rečnik kojim se može opisati jedna moguća budućnost. Umesto da prihvati retrofuturizam, solarpank gleda potpuno u budućnost. Ne alternativnu budućnost, već moguću budućnost.
 8. Naš futurizam nije nihilističan kao sajberpank i izbegava stimpankove potencijalno kvazi-reakcionarne težnje: radi se o domišljatosti, generativnosti, nezavisnosti i zajednici.
 9. Solarpank naglašava održivost životne sredine i socijalnu pravdu.
 10. Solarpank govori o pronalaženju načina da svet učinimo lepšim za nas sada, ali i za generacije koje dolaze.
 11. Naša budućnost mora uključivati ponovno namenjivanje i stvaranje novih stvari od onoga što već imamo. Zamislite da se “pametni gradovi” spajaju u korist pametnog građanstva.
 12. Solarpank priznaje istorijski uticaj koji su politika i naučna fantastika imali jedna na drugu.
 13. Solarpank priznaje naučnu fantastiku ne samo kao zabavu već kao i oblik aktivizma.
 14. Solarpank želi da se suprostavi scenarijima umiruće zemlje, nepremostivog jaza između bogatih i siromašnih, i društva kontolisanog korporacijama. Ne za stotine godina, već na dohvat ruke.
 15. Solarpank govori o kulturi mladih stvaralaca, lokalnim rešenjima, lokalnim energetskim mrežama, načinima stvaranja autonomnih funkcionalnih sistema. Radi se o ljubavi prema svetu.
 16. Solarpank kultura uključuje sve kulture, religije, sposobnosti, polove, rodove i seksualne identitete.
 17. Solarpank je ideja o tome da čovečansto postigne društvenu evoluciju koja obuhvata ne samo puku toleranciju već i šire saosećanje i prihvatanje.
 18. Vizuelna estetika Solarpanka je otvorena i razvijajuća. Kako za sada izgleda, mešavina je sledećeg:
  1. Doba jedrenjaka / život na granicama iz 1800-tih (ali sa više bicikala)
  2. Kreativna ponovna upotreba postojeće infrastrukture (ponekad postapokaliptična, ponekad čudna)
  3. Odgovarajuća tehnologija
  4. Art Nouveau
  5. Hayao Miyazaki
  6. Inovacija u Jugaad stilu iz ne-zapadnog sveta
  7. Visokotehnološki backend sa jednostavnim, elegantnim rezultatima
 19. Solarpank je zamišljen u budućnosti izgrađenoj po principima novog urbanizma ili novog pešaštva i održivosti životne sredine.
 20. Solarpank prediviđa izgrađeno okruženje kreativno prilagođeno za prikupljanje sunčeve energije koristeći, između ostalog, različite tehnologije. Cilj je promovisanje samoodrživosti i življenja u granicama prirode.
 21. U Solarpanku smo se povukli baš na vreme da zaustavimo sporo uništenje naše planete. Naučili smo da mudro koristimo nauku za poboljšanje naših životnih uslova kao dela planete. Nismo više nadmoćni. Mi smo kućepazitelji. Mi smo baštovani.
 22. Solarpank:
  1. je raznolik
  2. pun prostora za zajedničko postojanje duhovnosti i nauke
  3. je prelep
  4. može da se ostvari. Sada

Solarpank Zajednica

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.