Saltar al contenido

Ett solarpunkmanifest (Svenska)

Solarpunk

Översatt av Jesper Larsson

Många har skrivit om solarpunk de senaste 10+ åren. Mestadels efter 2014.

Genren är ännu inte klart definierad.

Det här solarpunkmanifestet är en kreativ återanvändning av idéer om solarpunk skrivna av många människor. Dessa idéer kan främst hittas i Solarpunk: a reference guide vilken kan hittas här och i Solarpunk: Notes towards a Manifesto, vilken kan hittas här.

Ett solarpunkmanifest

Solarpunk är en rörelse inom spekulativ fiktion, konst, mode och aktivism som söker att besvara och förkroppsliga frågan “hur ser en hållbar civilisation ut, och hur kan vi ta oss dit?”

Solarpunkens estetik sammanför det praktiska med det vackra, det väldesignade med det gröna och blomstrande, det ljusa och färggranna med det jordnära och fasta.

Solarpunk kan vara utopiskt, bara optimistiskt eller röra kampen på vägen mot en bättre värld, men aldrig dystopiskt. När vår värld rör sig mot katastrof behöver vi lösningar, inte varningar.

Lösningar på att frodas utan fossilbränslen, att rättvist hantera faktiska brister och dela överflöd, i stället för att upprätthålla falska brister och överflöd, att vara godare mot varandra och planeten vi delar.

Solarpunk är på en och samma gång en framtidsvision, en tankfull provokation, en livsstil och en uppsättning nåbara förslag på hur vi ska nå dit.

1. Vi är solarpunkare då optimismen har tagits ifrån oss och vi försöker ta den tillbaka.

2. Vi är solarpunkare då de enda andra alternativen är förnekelse eller förtvivlan.

3. I grunden är solarpunk en framtidsvision som förkroppsligar det bästa av vad mänskligheten kan uppnå: en post-brist, post-hierarkisk, post-kapitalistisk värld där människan ser sig själv som en del av naturen och ren energi ersätter fossilbränslen. 

4. “Punk” i solarpunk står för motstånd, motkultur, post-kapitalism, avkolonialisering, och entusiasm. Det handlar om att röra sig i en annan riktning än huvudströmmen, vilken allt mer rör sig åt ett skrämmande håll.

5. Solarpunk är en rörelse lika mycket som det är en genre: det handlar inte bara om historierna, utan också om hur vi kan nå dit.

6. Solarpunk omfamnar en mängd av taktiker: det finns inte ett enskilt rätt sätt att göra solarpunk. I stället anammar olika samhällen namnet och idéerna och bygger små nästen av självförsörjande revolution.

7. Solarpunk framhåller ett värdefullt nytt perspektiv, en paradigm och ett vokabulär att beskriva en möjlig framtid med. I stället för att omfamna retrofuturism blickar solarpunken enbart mot framtiden. Inte en alternativ framtid, utan en möjlig framtid.

8. Vår futurism är inte nihilistisk som cyberpunkens och den undviker steampunkens potentiellt kvasi-reaktionära tendenser: det handlar om påhittighet, generativitet, självständighet och samhörighet.

9. Solarpunk betonar miljömässig hållbarhet och social rättvisa.

10. Solarpunk handlar om att hitta vägar till ett liv mer underbart än det vi lever nu, och även för de generationer som kommer efter oss. 

11. Vår framtid måste innehålla sätta att återanvända och skapa nya ting från det vi redan har. Tänk att “smarta städer” slopas till fördel för “smart medborgarskap”.

12. Solarpunk erkänner de historiska influenser som politik och science fiction har haft på varandra.

13. Solarpunk erkänner science fiction inte bara som underhållning, utan som aktivism.

14. Solarpunk vill motverka scenarion som en döende jord, ett oöverstigligt gap mellan rik och fattig, och att samhället styrs av företag. Inte om hundratals år, utan inom räckhåll.

15. Solarpunk handlar om ungdomens makerrörelse, lokala lösningar, lokala elnät, sätt att skapa autonomt fungerande system. Det handlar om att älska världen.

16. Solarpunkkultur innefattar alla kulturer, religioner, funktioner, kön och sexuella identiteter.

17. Solarpunk är tanken att mänskligheten uppnår en social evolution som omfamnar inte enbart tolerans, utan som utvidgar medkänsla och tolerans.

18. Solarpunkens visuella estetiker är öppna och utvecklas. Just nu är det en blandning av följande: 

1. 1800-tal/segelfartygens tid/utpostsliv (med fler cyklar).

2. Kreativ återanvändning av existerande infrastruktur (ibland post-apokalyptisk, ibland nutid-fast-annorlunda)

3. Lämplig teknologi.

4. Art nouveau.

5. Hayao Miyazaki.

6. Jugaad-aktig uppfinningsrikhet från icke-Västvärlden.

7. Högteknologiska backends med simpel, elegant output.

19. Solarpunk utspelar sig i en framtid byggd enligt nyurbanismens eller nypedestrianismens principer, samt ekologisk hållbarhet.

20. Solarpunk föreställer sig en miljö byggd och kreativt anpassad för solenergi, bland annat, genom olika teknologier. Målet är att framhålla självförsörjning och att leva inom naturliga begränsningar.

21. Inom solarpunk har vi bromsat precis i tid för att sakta in planetens förstörelse. Vi har lärt oss att med vishet använda vetenskap, för att förbättra våra livsvillkor som en del av planeten. Vi är inte längre härskare. Vi är vårdare. Vi är trädgårdsmästare.

22. Solarpunk

1. är mångfaldigt.

2. har rum för vetenskap och spiritualitet att samexistera.

3. är vackert.

4. kan hända. Nu.

Solarpunk-gemenskapen

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.